Тема овогодишњег конкурса је Дунавска улица, Нови Сад.

Максимално можете послати 1 фотографију по једној пријави. Свака пријава је својеврсни уговор, тако да је неопходно поштовати пропозиције процеса пријављивања за фестивал. Право на учешће у Конкурсу имају сва пунолетна лица, слањем пријаве аутоматски прихватате ове услове пријављивања.

Ако немате могућности да нам електронски пошаљете скенирану фотографију, контактирајте нас путем е-поште: konkurs.vremeplov(at)gmail.com па ћемо заједнички наћи неко друго решење.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 1. август текуће године

Пријаве послате после рока за подношење пријава биће разматране за следеће издање Фестивала.

Услови за ауторска права:
• Подносилац пријаве гарантује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је једини и искључиви носилац ауторских права (моралних и имовинских) на фотографијама које су достављене Организатору путем Пријаве на Конкурс, као и да исте фотографије ни на који начин не повређују било која права трећих лица.
• Подношењем Пријаве на Конкурс, подносилац Пријаве прихвата све одредбе прописане овим Правилником и даје своју безусловну и неопозиву сагласност Организатору да достављене фотографије користи и објављује на начин предвиђен овим Правилником о уступању ауторских права.
• Подносилац Пријаве прихвата да пријављена фотографија остаје у архиви Фестивала Времеплов и да фотографија може бити коришћена у различитим формама ( штампаним, електронским, у видеу, на филму, у различитим медијима исл.)
• Подносилац пријаве прихватада пренесе целокупно ауторско право и на Организатора како у целини тако и на свим појединим деловима фотографије коју пријављује на Конкурс, а у сврху и коришћење једино у пројекту Времеплов.
• Подносилац пријавеовлашћује тим фестивала ВРЕМЕПЛОВ тј. Организатора да може вршити било какве измене (допуњавања, брисања, оптимизацију или прилагођавања) на предмету ауторског права тј. на пријављеној фотографији, као и да га може неограничено дистрибуирати без новчане надокнаде као и да може фотографију економски експлоатисати, без даљег питања, сагласности или надокнаде Подносиоцу Пријаве, а искључиво у контексту пројекта Времеплов.
• Подносилац пријаведаје дозволу Организаторима Времеплова да фотографије, без накнаде, могу да репродукују, објаве и/или изложе у разИичитим медијима у оквиру Фестивала Времеплов, као и да њихове фотографије објаве на интернету.
• Организатор задржава право да фотографије које су предмет овог Конкурса користи ван територије Републике Србије без било каквог просторног ограничења и временског ограничења.
• Организатор изложбе не преузима одговорност за било какву злоупотребу ауторских права.
• Дозвољено је да аутор Времеплова или Организатор пријављене фотографије дотерује, преправља, кроји електронски или на неки други начин ради настајања новог Ауторског дела прављеног за потребе пројекта Времеплов.
• Било каква корекција која буде урађена на Пријављеним Фотографијама сматраће се Ауторским делом Аутора Времеплова и у даљем тексту ће се звати: Новонастале Фотографије.
• Новонастале Фотографије настају од Фотографија које је Подносилац пријаве послао и те Новонастале фотографије постају искључиво власништво Организатора тј. Аутора пројекта Времеплов, кога у овом случају правно штити Организатор.

Прихватам све услове за ауторска права

Прихватам услове пријављивања са сајта https://vremeplov.in.rs/ci/uslovi-prijavljivanja/