Tema ovogodišnjeg konkursa je Zmaj Jovina ulica, Novi Sad.

Svaka prijava je svojevrsni ugovor, tako da je neophodno poštovati propozicije procesa prijavljivanja za festival.

Pravo na učešće u Konkursu imaju maloletna i sva punoletna lica koja prihvate i ispune sve uslove i zahteve propisane uslovima prijavljivanja. Prijave za maloletna lica popunjava roditelj/staratelj ili učitelj/nastavnik koji prijavom garantuje da ima saglasnost roditelja za prijavljivanje deteta u programu Vremeplova.

Slanjem prijave automatski prihvatate ove uslove prijavljivanja.

Ako nemate mogućnosti da nam elektronski pošaljete skeniranu fotografiju, kontaktirajte nas putem emaila: konkurs.vremeplov@gmail.com pa ćemo zajednički naći neko drugo rešenje.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

  • Za PR / lice Festivala i Voditelja festivalskog programa rok za prijavu je 01. jul tekuće godine.
  • Za autorsko delo, prezentaciju, akciju i volontere rok za prijavu je 01. avgust tekuće godine.
  • Za arhivski materijal i učešće u programu prijava je moguća tokom cele godine.

Prijave poslate posle roka za podnošenje prijava biće razmatrane za sledeće izdanje Festivala.