Tema ovogodišnjeg konkursa je Dunavska ulica, Novi Sad.

Maksimalno možete poslati 1 fotografiju po jednoj prijavi. Svaka prijava je svojevrsni ugovor, tako da je neophodno poštovati propozicije procesa prijavljivanja za festival. Pravo na učešće u Konkursu imaju sva punoletna lica, slanjem prijave automatski prihvatate ove uslove prijavljivanja.

Ako nemate mogućnosti da nam elektronski pošaljete skeniranu fotografiju, kontaktirajte nas putem emaila: konkurs.vremeplov(at)gmail.com pa ćemo zajednički naći neko drugo rešenje.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 1. avgust tekuće godine

Prijave poslate posle roka za podnošenje prijava biće razmatrane za sledeće izdanje Festivala.

    Prihvatam sve uslove za autorska prava

    Prihvatam uslove prijavljivanja sa sajta https://vremeplov.in.rs/uslovi-prijavljivanja/