ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

  • Za PR / lice Festivala i Voditelja festivalskog programa rok za prijavu je 01. jul tekuće godine.
  • Za autorsko delo, prezentaciju, akciju i volontere rok za prijavu je 01. avgust tekuće godine.
  • Za arhivski materijal i učešće u programu prijava je moguća tokom cele godine.

Prijave poslate posle roka za podnošenje prijava biće razmatrane za sledeće izdanje Festivala.

 

KATEGORIJE

Izaberite jednu od ponuđenih kategorije. Vaš izbor se ne mora ograničiti samo na jedan deo programa ili kategoriju, možete biti deo celokupnog programa:

Autorsko delo ROK ZA PRIJAVU: 1. AVGUST (za prijavljivanje putem škola, predlažemo da to bude kraj školske godine)
Vremeplov će objaviti vaše najbolje autorske radove virtuelno ali i putem štampanih i elektronskih izdanja u vidu knjige, cd-a isl. Prijavite se i budite deo programa, izrazite se na vaš autorski način: filmom, videom, animacijom, fotografijom, plakatom, crtežom, performansom, igrom, arhitektonskim crtežom, stripom, sa skicom modnog dizajna ali sa gotovim predmetima (tašne, garderoba, obuća isl), muzičkim nastupom, pesmomili pričom u formi teksta ili nastupa.
pošaljite vaš video snimak zaboravljenih igara (lastiš, kolariću paniću, vrtenje obruča, između dve vatre, trule kobile, šuge, preskakanje konopca, šareno jaje, fote, partizani inemci isl.) i tako postanite deo video uputstva za igranje igara, ovaj deo pod *nije vezan za ovogodišnju temu.

Arhivski materijal PRIJAVA je moguća tokom cele godine
Pošaljite nam arhivski materijal: fotografije, razglednice, video, film, mape isl. Novog Sada, iz vaše lične arhive. Postanite deo digitalne kolekcije i sačuvajte uspomene od zaborava.

Akcija ROK ZA PRIJAVU: 1. AVGUST (za prijavljivanje putem škola, predlažemo da to bude kraj školske godine)
Pošaljite nam predlog i kreirajte vi program: humanitarnu ili radnu akciju

Učešće u programu PRIJAVA je moguća tokom cele godine
Prijavite učešće u već osmišljenom programu: proverite znanje o Novom Sadu u kvizu, učestvujte u takmičenju u zaboravljenim igrama za duh ali i telo (lastiš, između dve vatre, preskakanjekonopca), udomi životinju (ponudi ili usvoji), budi deo sinemagrafa (animiranih starih fotografija) dođi na SNIMANJE GRAĐANA – ispred specijalnog platna (Chroma key), izvođački programi – deca nastupaju (koncert, recitacija interpretacija, čitanje isl.), ozelenjavanje (zajedno ćemo posaditi zelenilo, cveće ili drveće na nekom zgodnom mestu u našem gradu), bazar…

Volonteri ROK ZA PRIJAVU: 1. AVGUST
Više na https://vremeplov.in.rs/volontiraj/

PR – lice festivala, ROK ZA PRIJAVU: 1. JUL
Osoba zadužena za gostovanja u medijima.

Voditelj/ka Festivalskog programa ROK ZA PRIJAVU: 1. JUL

Prezentacija ROK ZA PRIJAVU: 1. AVGUST
Naučite nas nešto novo ili nam pokažite zanimljive vizuelne materijale o Novom Sadu.

Tema ovogodišnjeg konkursa je Zmaj Jovina ulica, Novi Sad.

Svaka prijava je svojevrsni ugovor, tako da je neophodno poštovati propozicije procesa prijavljivanja za festival.

Pravo na učešće u Konkursu imaju maloletna i sva punoletna lica koja prihvate i ispune sve uslove i zahteve propisane uslovima prijavljivanja. Prijave za maloletna lica popunjava roditelj/staratelj ili učitelj/nastavnik koji prijavom garantuje da ima saglasnost roditelja za prijavljivanje deteta u programu Vremeplova.

Slanjem prijave automatski prihvatate ove uslove prijavljivanja.

Ako nemate mogućnosti da nam elektronski pošaljete skeniranu fotografiju, kontaktirajte nas putem emaila: konkurs.vremeplov@gmail.com pa ćemo zajednički naći neko drugo rešenje.