3. Vremeplov – festival animiranih sećanja

subota, 11.09.2021. godine, Saletla – Dunavski park, Novi Sad

19:00 – 19:20  PREZENTACIJA – Kvartovi Novog Sada koji više ne postoje, sa Milošem Stojakovićem

U poslednjih sto godina Novi Sad se bitno promenio – danas ima osam puta više stanovnika i zauzima značajno veću površinu, mnoštvo građevina je u međuvremenu uklonjeno ili zamenjeno novim, probijani su bulevari, nastajali i nestajali mostovi, i praktično svi delovi grada doživeli su korenite strukturalne i vizuelne promene.

Cilj nam je da predstavimo i rastumačimo nekoliko zanimljivih starih fotografija onih delova Novog Sada koji su doživeli drastične promene ili potpuno nestali, uz poređenje sa današnjim izgledom tih lokacija.

Biografija Miloša Stojakovića

Od 2016. redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za matematiku i informatiku. od 2018. šef katedre za Teorijske osnove informatike. Doktorirao 2005. godine na Švajcarskom državnom tehničkom institutu (ETH) u Cirihu.
Kreirao je i održava fejsbuk stranicu “Stare fotografije Novog Sada” koja ima preko 45000 pratilaca.