virtual reality bez

Virtuelna realnost 2023

subota, 23.09.2023. godine, KS Svilara, Novi Sad

16:00 – 17:00

Upoznavanje sa divljim životinjama i njihovim prirodnim staništem.