Petrovaradinska tvrđava je simbol Novog Sada a malo ko zna strašnu tajnu koju kriju njeni bedemi. Po predanju su graditelji Petrovaradinske tvrđave u temelje novih bedema uziđivali žive mačke. Legenda kaže da su žrtvovanjem živih mačaka ne samo želeli da se bedemi tvrđave održe, već i da, po verovanju da mačka ima devet života, tvrđava bude još dugovečnija.

Na Bastionu Svetog Luja na Petrovaradinskoj tvrđavi smeštena je kula sa satom, poklon austrijske carice Marije Terezije. Interesantna činjenica vezuje se za sat na Petrovaradinskoj tvrđavi. Skazaljkama koje pokazuju vreme uloga je zamenjena, pa tako mala pokazuje minute, a velika sate. Ovo nije greška majstora, već je urađeno vrlo smišljeno kako bi lađari ali i stanovništvo mogli bolje da vide koliko ima sati. U to vreme se u Novom Sadu za korišćenje ovog sata naplaćivala i satarina.