Novi Sad je počeo da se gradi na 1255.-om kilometru toka Dunava. U spisima se prvi put spominje 1694. godine, samo dve godine nakon početka gradnje Petrovaradinske tvrđave.
Prvobitna imena Novog Sada bila su Racko (Srpsko) selo, Racka varoš, Racki grad (Ratzen Stadt, Ratzenstadt) i Petrovaradinski šanac (Peterwardeiner Schantz), dok ime Novi Sad (Neoplanta, Neusatz, Újvidék) datira iz 1748. godine.
Na uglu ulice Save Vukovića, Skerlićeve i Zlatne grede, nalazio se prvi gradski trg i označavao je prvi centar Petrovaradinskog Šanca.